„Segíts gyógyulni” életmentő egészségügyi program

A program célja:

A „Segíts gyógyulni” programban kárpátaljai, erdélyi és hazai kritikus állapotban lévő betegek magyarországi gyógyíttatására gyűjtünk anyagi támogatást, mely adományok felhasználását a több éves tapasztalattal rendelkező debreceni Kőszikla Alapítvánnyal együtt végezzük.

A program fontosságára Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hívta fel a figyelmet.

2008 folyamán a „Segíts gyógyulni” egészségügyi programunkat kiterjesztettük Burmára is, hiszen Közép-Európában egyedül az MRSZ és a DEKOM kapott hivatalos beutazó vízumot a katonai juntától. Az akció keretében több száz katasztrófa túlélőnek tudtunk orvosi segítségnyújtást adni.

2009-ben a programba bekapcsolódott az időközben megalakult MRSZ orvoscsoport is. Az ő segítségükkel a programba bevontunk magyarországi betegeket is, akik nem tudják finanszírozni orvosi kezeléseiket. Másik új terület pedig a hajléktalanok orvosi ellátásának és ellátórendszerbe történő integrációjának elősegítése.

 

Néhány példa a program eredményei közül:

  • 400 000 ezer forinttal tudtunk hozzájárulni a kárpátaljai Béres Krisztián 1 éves gyermek máj-transzplantációjához. A nagylelkű adakozásban is megmutatkozott az emberek jóindulata, hiszen a műtét teljes összegét sikerült összegyűjteni. Köszönettel tartozunk többek között a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársainak, Támogatóinak, hogy segítségkérésünket szívügyüknek tartották. Hálásak vagyunk azoknak a magyarországi testvéreknek is, akik hallva a nyomorúságainkról a segítségünkre siettek. Mindezért az Istené legyen a dicsőség!” Béres Ödön, Krisztián édesapja
  • 2008. június 16–28 között az MRSZ és a DEKOM 8 orvosa a burmai Laputta  város menekülttáborában 700 beteget gyógyított meg a trópusi Nargis ciklon pusztítása után.
  • 2006–2008 között 10 000 Dapson tablettát és 600 000 forintot adtunk át 5 oroszországi és egy ukrajnai lepratelep leprás betegekeinek gyógyítására 
  • 200 000 forinttal járultunk hozzá egy idős erdélyi református lelkész műtétjéhez. „Hálásan köszönöm szüleim nevében a Szeretetszolgálatnak, hogy e nehéz helyzetben támogatták nyugdíjas lelkész szüleimet. Már sok gyógy készítményt beszereztünk, ami talán valamelyest segít, úgyhogy a pénz most igen jókor jön. Isten áldását kívánva életükre, szolgálatukra: Major András lp.
  • 2009 augusztusában egy kárpátaljai kislány magyarországi műtétjéhez járulhattunk hozzá, mely műtét összköltsége 860 000 forint volt.
  • Hajéktalan szűrővizsgálat Debrecenben.


Hogyan segíthet?

Anyagi támogatás nyújtásával, a kárpátaljai, erdélyi és hazai betegek számára. Kérjük Önöket, anyagi lehetőségeikhez mérten vállaljanak részt  ebben a szolgálatban, mivel erre a betegeknek nincs anyagi fedezete. Az összegyűlt anyagi támogatás egy részéből Dapson tablettákat veszünk oroszországi és ukrajnai leprás betegek számára. Kérjük a támogatói csekken tüntesse fel: „Segíts gyógyulni!”

Az 500 forintos támogatói kártya megvásárlásával is ezt a programunkat támogatja. A befolyt összeget egy-egy kárpátaljai, erdélyi vagy hazai személy egyszeri gyógyszeradagjának támogatására használjuk fel.