Legolvasottabbak

HELPS - idős lakosság életfeltételeinek javítása

Nemcsak Magyarország, de egész Európa egyik fontos társadalmi problémájára keres megoldást az Európai Unió Közép-európai Transznacionális Program projektjében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A HELPS elnevezésű nemzetközi projekt partnereként olyan megoldásokat keresünk, amelyek elősegítik az idős és sérülékeny lakosság minőségi életfeltételeinek javítását, innovatív lakhatási és gondozási megoldások széles körű alkalmazását, valamint ezt támogató helyi partnerségek kialakítását és működtetését.


Az elmúlt időszak demográfiai változásai, az egyre nehezebben fenntartható szociális ellátórendszerek, a generációk közötti elidegenedés, az idős és sérülékeny lakosság (mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők) egyre súlyosabb marginalizálódása Európa-szerte az egyik legsürgetőbb megoldásra váró kérdés. A társadalmi jelenségre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 12 közép-európai partner részvételével a HELPS projekt keretei között kíván megoldást találni. A HELPS elsődleges célja az idős és sérülékeny lakosság hatékonyabb társadalmi integrálása, leszakadásuk megakadályozása, igényeikhez igazított ellátások nyújtása és magasabb színvonalú, minőségi életlehetőség biztosítása. Mindezt a partnerek közös tevékenységek, intenzív tapasztalatcsere útján valósítják meg.


A partnerség a projekt során innovatív lakhatási és gondozási megoldásokat dolgoz ki, majd azokat kísérleti programok keretében teszteli. A kidolgozási és tesztelési folyamatot egy egységes módszertanon alapuló kutatás előzi meg. A kutatás első lépéseként a partnerek felmérik az elmúlt időszak demográfiai változásait, elemzik országuk jelenlegi – a célcsoportot érintő – lakhatásra és gondozásra vonatkozó politikáit, jogszabályi és finanszírozási hátterét, amelyet helyi jó gyakorlatok bemutatásával együtt helyzetfeltáró jelentés keretében mutatnak be. A kutatási szakaszt követően a helyi célcsoportok bevonásával kerülnek kidolgozásra a partnerenként külön-külön megvalósítandó kísérleti (pilot) programok. A pilotok közös elemzésének eredménye alapján a projekt ajánlásokat fogalmaz meg a tagországok és az Unió döntéshozói számára.


A 3 éves projekt költségvetése több mint 2,6 millió euró, melyből az MMSZ büdzséje mintegy 159 ezer euró. A költségek 95 %-át Európai Uniós támogatás, valamint hazai társfinanszírozás fedezi.


A projekt futamideje: 2011. október 1. – 2014. szeptember 30.


A projekt az Európai Unió - Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Central Europe Program társfinaszírozásával valósul meg. www.central2013.eu

 

A projekt honlapja: http://helps-project.eu/

 

 


tagek #fogyatékos #Máltai #idős #integráció
0 hozzászólás