A szolgáltatás

A weboldalra kétféle felhasználó típussal lehet regisztrálni. Az első felhasználó típus a “Szervezet” felhasználó profil, ahova magyarországi közhasznú szervezetek regisztrálhatnak, és bejegyzéseket, eseményket hozhatnak létre. A másik felhasználó típus az “Olvasó”, akik tartalmat nem hozhatnak létre, de követhetik a szervezetek által meghirdetett eseményeket, hozzászólhatnak és like-olhatják a szervezetek eseményeit, bejegyzéseit, illetve bejelenthetnek sértő tartalmat.

 

Felhasználó jogai és kötelezettségei

1.    A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával elismeri, hogy a Felhasználási Feltételeket megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.

2.    Az Felhasználó által megadott adatokat az Üzemeltető az weboldal működéséhez felhasználhatja.

3.    A Felhasználó által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, elérhetőségét és azonosíthatóságát biztosítják.

4.    A szervezetként regisztrált felhasználók vállalják, hogy adataik a kapcsolattartó adatai kivételével publikusak. A segítőként regisztrált felhasználók minden adata látható a többi felhasználó számára. A segítők vállalják, hogy a szervezetek megkereshetik őket.

5.    A szervezetek profilja regisztráció után hitelesítésre kerül. Ez automatikusan megtörténik, ha a regisztrált email cím – amivel az email megerősítés is történik – a szervezethez tartozik, tehát a domain név hivatalos. Amennyiben a megadott e-mail címből nem egyértelmű, hogy a szervezethez tartozik, akkor az Üzemeltető felveszi a Felhasználó által megjelölt kapcsolattartóval a kapcsolatot, aki igazolhatja azt, hogy a regisztráló személy valóban a szervezet megbízásából regisztrált.

6.    A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben nem támaszthat anyagi követelést a szolgáltatásban fellelhető információk aktualitásáért, a szolgáltatás átmeneti hibás működése vagy elérhetetlensége miatt keletkező károkért.

8.    A Felhasználók által közzétett Információkért kizárólag a Felhasználó felel.

9.    Amennyiben a Felhasználó által megosztott tartalmak a Felhasználási Feltételek moderációs irányelveibe ütköznek, az esetben az Üzemeltető törölheti a Felhasználó által közzétett tartalmat vagy többszöri eset után felfüggesztheti a felhasználó profilját is.

10.  A moderációs irányelveket sértik az alábbi tartalmak:

     rágalmazás, becsületsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel való fenyegetés, zaklatás, önkényuralmi jelképek használata

     szerzői jogok megsértése

     bűncselekmény elkövetésére való felhívás

     etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése, vagy ezen csoportok kirekesztése

     téma-és közösségromboló provokáció

     kiskorúak testi, lelki, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének veszélyeztetése

     a rendszerbe való jogosulatlan belépés, a forráskód visszafejtése, megváltoztatása, jogosulatlan adat-változtatás, vírusok, kémprogramok és más szoftveres kártevők telepítése

 

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

 

1.    Az Üzemeltető maximális jogi és műszaki biztonsággal kezeli a Felhasználók által megadott adatokat.

2.    A Felhasználók adatait az Üzemeltető harmadik félnek nem adja át.

3.    Az Üzemeltető a Felhasználó számára üzeneteket továbbíthat.

4.    Az Üzemeltető nem felelős a jogsértő Információk közzétételéért, az ezzel másnak okozott károkért. Amennyiben az Üzemeltető jogszerűtlenségéről szerez tudomást, eltávolíthatja a nem megfelelő bejegyzéseket, majd felfüggesztheti a Felhasználó számára a szolgáltatási igénybevételét.

5.    A Felhasználási feltételeket az Üzemeltető jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. Ilyen esetben az Üzemeltető köteles felhívni a Felhasználó figyelmét a módosítás tényére, és köteles a Felhasználási feltételeket a Felhasználó számára megismerhetővé tenni. Amennyiben a Felhasználó a fentieket követően a weboldalra az azonosítójával bejelentkezik, kifejezi azt a nyilatkozatát, hogy elfogadja a fentieket érintő, közzétett módosításokat és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.